Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2015
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 2/2015

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym (SM) i chorobie Parkinsona (PD) – temat wydania. W numerze m.in.: Diagnostyka i terapia w chorobie Menkesa, Rehabilitacja domowa jako alternatywa wobec rehabilitacji stacjonarnej. Szczególnie polecamy artykuł Możliwości wykorzystania elementów metody PNF w reedukacji chodu u pacjentów z chorobą Parkinsona.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

REHABILITACJA W SM I PD

Metody fizjoterapii w stwardnieniu rozsianym

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN) zaczynającą się u młodych dorosłych. Cele usprawniania ruchowego chorych to: poprawienie siły mięśniowej i ogólnej kondycji fizycznej, skompensowanie zaburzeń koordynacji, utrzymanie pełnego zakresu ruchów czynnych w stawach, normalizacja napięcia mięśniowego, utrzymanie równowagi, zapobieganie zanikowi mięśniowemu, przeciwdziałanie zmęczeniu. Stwardnienie rozsiane wymaga ciągłego, kompletnego leczenia rehabilitacyjnego opartego na kinezyterapii, głównie już na wczesnym etapie niesprawności. Celem tej publikacji jest ocena wybranych metod fizjoterapii wpływających na przebieg usprawniania ruchowego w stwardnieniu rozsianym.

Możliwości wykorzystania elementów metody PNF w reedukacji chodu u pacjentów z chorobą Parkinsona

Jedną z najczęściej występujących chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, związaną z procesem starzenia, jest choroba Parkinsona. Ze względu na zwiększającą się długość życia przewiduje się, że ryzyko zachorowania będzie wzrastać. Prognozy GUS z 2009 roku wskazują na wzrost liczby zachorowań do 120 tysięcy. Charakterystyczne objawy choroby Parkinsona pojawiają się, gdy uszkodzeniu ulegnie ok. 60% neuronów istoty czarnej, a stężenie dopaminy w prążkowiu zmniejszy się o 60-80%. Kliniczne rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu czterech klasycznych objawów: spowolnienia ruchowego, drżenia spoczynkowego, sztywności mięśni, zaburzeń odruchów posturalnych. Wraz z rozwojem choroby pojawiają się zaburzenia chodu, co w konsekwencji prowadzi do lęku przed upadkami i znacznie obniża jakość życia pacjentów. Istotą zachowania niezależności ruchowej pacjentów jest odpowiednia diagnostyka oraz trafnie dobrany program usprawniania. Celowym działaniem terapeutycznym w reedukacji chodu wydaje się wykorzystywanie metody PNF.

KARTA

Badania czynnościowe w SM i PD

Komentarz ekspercki

Neurorehabilitacja w postępujących chorobach neurologicznych

W ostatnich latach potwierdzono w badaniach naukowych skuteczność rehabilitacji w procesie leczenia stwardnienia rozsianego (SM, sclerosis multiplex) czy choroby Parkinsona. Liczne badania weryfikowały skuteczność proponowanych metod leczniczych, jak również programów terapii.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Skuteczność metod fizykalnych w leczeniu odleżyny – opis przypadku

Mimo rozwoju medycyny odleżyny stanowią jeden z największych problemów klinicznych, czemu sprzyja m.in. starzejące się społeczeństwo oraz zwiększająca się liczba osób ulegająca wypadkom komunikacyjnym. Współczesna medycyna opiera się na wielu metodach leczenia odleżyn. Do jednej z nich zalicza się laseroterapia, która zwykle stosowana jest jako metoda uzupełniająca w leczeniu ran terminalnych, tj. odleżyn.

Zastosowanie wysokoenergetycznego lasera biostymulacyjnego w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa

W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zastosowania wysokoenergetycznego promieniowania laserowego jako jedną z metod leczenia dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Autorzy szczególną uwagę zwrócili na mechanizmy oddziaływania nowej terapii laserem MLS (Multiwave Locked System), zwłaszcza na jej analgetyczną skuteczność. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego zastosowania promieniowania laserowego w fizjoterapii pacjentów z bólami kręgosłupa. Przedstawiono także praktyczne aspekty wykonywania zabiegu terapią laserową.

Postawa według PRI (Postural Restoration Institute)

Artykuł przedstawia podstawowe koncepty Postural Restoration Institute, w świetle funkcjonalnej definicji postawy, zwracając uwagę na: pozycję, ruch trójpłaszczyznowy, asymetryczność anatomiczną oraz nabytą, oś funkcjonalną, kinematyczną współzależność pomiędzy kompleksami ciała, inhibicję vs. rozciąganie, orientację vs. rotację, oddychanie posturalne oraz strefę apozycji. Proces usprawniania podzielony jest na cztery nierozłączne etapy: repozycję, rekrutację, reedukację i restaurację wraz z odniesieniem do podologii, dentystyki i optometrii, w celu odbudowy homeostazy systemu.

Algometria jako ocena uciskowego progu bólu

Celem publikacji jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat badań uciskowego progu bólu za pomocą algometru w różnych schorzeniach narządu ruchu.

Wpływ Kinesio Tapingu stopy na stabilność posturalną i asymetrię obciążenia kończyn dolnych – badanie pilotażowe

Celem badań było określenie wpływu Kinesio Tapingu stopy na reakcję posturalną w staniu jednonóż na kończynie dolnej lewej i prawej oraz asymetrię obciążenia kończyn dolnych.

Terapia zajęciowa jako forma rehabilitacji osób starszych

W pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z wykorzystaniem terapii zajęciowej do usprawniania starszych pacjentów. Szczególną uwagę zwrócono na przykłady metod i technik pracy, które wpływają na poprawę wykonywania prostych i złożonych czynności życia codziennego, a także na funkcje poznawcze.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Terapia niemowlęcia z asymetrią ułożeniową według koncepcji NDT-Bobath

Jeśli noworodek układa się asymetrycznie, wzrasta ryzyko wystąpienia wady postawy. W artykule zamieszczono opis przykładowej terapii NDT-Bobath dla niemowlęcia z asymetrią ułożeniową. Zastosowane techniki oraz prawidłowa codzienna pielęgnacja przyczyniły się do zniesienia asymetrii ułożeniowej.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Efektywność masażu bańką chińską w leczeniu cellulitu u kobiet

Cellulit współcześnie jest jedną z najczęstszych dolegliwości dermatologicznych, z jaką zmaga się większość kobiet. Walczyć z cellulitem można różnymi środkami i metodami, wśród których znajduje się m.in. masaż bańką chińską. Celem niniejszej pracy była ocena efektywności serii 10 masaży bańką chińską w leczeniu objawów cellulitu u młodych kobiet. Grupa badanych liczyła 20 kobiet, średnia wieku wynosiła 23,4 roku. Pacjentki poddawane były zabiegom co 2-3 dni. Zarówno przed przystąpieniem do terapii, jak i po niej dokonano pomiarów grubości fałdów tłuszczowych ud i pośladków oraz obwodów uda. Wykonana została także dokumentacja fotograficzna.

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka i terapia pacjenta z chorobą Menkesa – opis przypadku

Choroba Menkesa charakteryzuje się zaburzeniem metabolizmu miedzi związanym z brakiem aktywności białka ATP7A, koniecznym do procesu wchłaniania jonów miedzi w przewodzie pokarmowym. Niesie ze sobą zespół objawów psychoruchowych. Większość dzieci z tą chorobą ma problemy z utrzymaniem głowy i pozycji siedzącej oraz samodzielnym chodzeniem. Prawidłowo prowadzona neurorehabilitacja pozwala spowolnić postępowanie choroby i zmniejszyć jej skutki.

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

Skrócenie kończyny dolnej u dzieci i młodzieży

Rzeczywiste skrócenie kończyny dolnej dotyczy ok. 10% populacji. U dzieci i młodzieży odsetek ten jest znacznie większy, ze względu na częściej występujące w tym wieku skrócenia czynnościowe kończyny, spowodowane różnymi czynnikami.

Rehabilitacja domowa jako alternatywa wobec rehabilitacji stacjonarnej

Jednym ze sposobów zapewnienia ciągłości leczenia oraz stałej kontroli nad stanem zdrowia pacjenta stała się rehabilitacja domowa.

Stres i czynniki stresogenne na stanowisku pracy fizjoterapeuty a wypalenie zawodowe

Artykuł poświęcony jest pojęciu stresu i wypalenia zawodowego. Długotrwały stres sprzyja wystąpieniu wielu schorzeń. Przede wszystkim zaatakowane zostają najsłabsze narządy. Długotrwały stres w miejscu pracy może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego każdej osoby oraz odczuwania przez nią dolegliwości somatycznych.

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij