Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2015
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 1/2015

Rehabilitacja kardiologiczna – temat wydania. W numerze m.in.: Fascial Distortion Model (FDM), terapia manualna w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego, trudności w diagnostyce i rehabilitacji zawrotów głowy oraz zaburzeń układu równowagi u dzieci.  Szczególnie polecamy artykuł o zastosowaniu rozluźniania mięśniowo-powięziowego u pacjentów kardiochirurgicznych w pierwszym okresie pooperacyjnym.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop/ Kalendarium

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Aktywny fizjoterapeuta – zdrowy fizjoterapeuta, czyli jak w prosty sposób nie dopuścić do dolegliwości bólowych samego terapeuty

Fizjoterapeuta to osoba, która pomaga innym w przywracaniu optymalnej sprawności. Zapomina jednak przy tym bardzo często o sobie. Codzienna, systematyczna aktywność fizyczna okazuje się konieczna, a tym samym staje się idealnym rozwiązaniem w zapobieganiu dolegliwościom bólowym samego terapeuty.

KARTA

Karta BADANIA CZYNNOŚCIOWE W FIZJOTERAPII PULMONOLOGICZNEJ I KARDIOLOGICZNEJ

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

Rehabilitacja po implantacji sztucznej zastawki mitralnej u pacjenta z astmą oskrzelową jako chorobą współistniejącą – opis przypadku

Leczenie i rehabilitacja pacjentów poddawanych operacjom zastawkowym staje się coraz częściej stosowanym działaniem kardiologicznym nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie. W ostatnich kilku latach obserwowany jest wyraźny wzrost liczby chorych po przebytych operacjach naprawczych, zwłaszcza w zakresie zastawki mitralnej. Kompleksowe leczenie i odpowiednio prowadzona rehabilitacja pozwalają na normalne funkcjonowanie po przebytych incydentach kardiochirurgicznych, a zatem umożliwiają pełny powrót do aktywności sprzed operacji. W pracy przedstawiono przypadek 36-letniego pacjenta z rozpoznaną astmą oskrzelową od 12. r.ż., u którego z powodu ostrej niedomykalności zastawki serca, w wyniku infekcyjnego zapalenia wsierdzia, wykonano zabieg implantacji mechanicznej zastawki w pozycję mitralną.

Zastosowanie rozluźniania mięśniowo-powięziowego u pacjentów kardiochirurgicznych w pierwszym okresie pooperacyjnym

Cenne uzupełnienie tradycyjnej rehabilitacji w pierwszych dobach po zabiegu rewaskularyzacji tętnic wieńcowych może stanowić terapia manualna. W niniejszej pracy przedstawiono możliwość zastosowania w tej grupie chorych terapii manualnej tkanek miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem technik z zakresu rozluźniania mięśniowo-powięziowego.

Komentarz ekspercki

Regularny wysiłek ważnym elementem terapii pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Rozwój cywilizacji oraz powszechna automatyzacja warunków pracy wpływają na ograniczenie oraz eliminację podejmowanej aktywności ruchowej. Dodatkowo tempo życia, stres i nieodpowiednia dieta prowadzą do zwiększenia ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, głównie chorób układu krążenia.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Zastosowanie elektrostymulacji prądami Kotza do wzmacniania siły mięśni u pacjentki z koksartrozą – opis przypadku

W niniejszej pracy przedstawiono efekty fizjoterapii z zastosowaniem prądów Kotza w przywracaniu siły i masy mięśni u 34-letniej pacjentki po operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego prawego. W operowanym stawie biodrowym występowało ograniczenie zakresów ruchów we wszystkich płaszczyznach, osłabienie siły mięśniowej, a także zaniki w obrębie mięśni ud i goleni. Pacjentka w trakcie czterotygodniowej hospitalizacji poddana była serii 20 elektrostymulacji mięśni prostowników stawu kolanowego.

Zastosowanie niskich temperatur w wybranych jednostkach chorobowych

Celem pracy jest przedstawienie metodyki różnych form zimnolecznictwa oraz przegląd badań dotyczących zastosowania ww. bodźców. Zaobserwowano, że krioterapia przyczynia się do poprawy odporności organizmu i samopoczucia oraz przyspiesza rehabilitację i regenerację po wysiłku fizycznym. Dotychczasowe wyniki badań podkreślają korzyści płynące z zastosowania niskich temperatur. Przy uwzględnieniu pewnych założeń metodycznych zimno może być skutecznym środkiem wspomagającym leczenie schorzeń w stanie ostrym i przewlekłym.

FDM – metoda, którą trzeba zrozumieć, aby móc się jej nauczyć

W artykule przedstawiono wprowadzenie do metody FDM, najważniejsze pojęcia i definicje stanowiące podstawy do właściwego jej zrozumienia.

Terapia manualna w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego: mobilizacje zewnątrzustne

Celem artykułu jest przedstawienie zewnątrzustnych mobilizacji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) użytecznych w praktyce fizjoterapeutycznej. W artykule analizowano użycie różnych zewnątrzustnych technik terapii manualnej w przypadku dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Autor wskazuje na potrzebę interdyscyplinarnego postępowania z dysfunkcjami narządu żucia, poszerzonego o terapię manualną.

Co nowego w terapii falą uderzeniową?

Postęp w medycynie doprowadza do ogromnego wzrostu możliwości w stosowaniu zarówno metod leczniczych, jak i zabiegów fizykoterapeutycznych. Dotyczy to także aparatów do fizykoterapii, w tym terapii falą uderzeniową.

OXYBARIA – S – nowatorskie urządzenie do hiperbarycznej terapii tlenowej

W Polsce około 500 tys. Polaków cierpi z powodu trudno gojących się ran o różnej etiologii. Najczęściej rany te powstają w wyniku zmian w obrębie naczyń kończyn dolnych na różnym tle. Metod leczenia jest wiele, ale żadna z nich nie jest w pełni skuteczna.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Pływanie niemowląt jako forma wczesnej stymulacji rozwoju fizycznego oraz psychomotorycznego małego dziecka

W niniejszym artykule podjęto się przeprowadzenia analizy poglądów wielu badaczy zajmujących się problematyką wczesnego wspomagania psychomotorycznego dzieci w wieku niemowlęcym uczestniczących w zajęciach ruchowych w wodzie.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Zastosowanie masażu Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju

Do prawidłowej pracy mózg potrzebuje jednakowej stymulacji ze strony wszystkich narządów zmysłów. To, jak będzie rozwinięte dziecko pod kątem emocjonalnym, zależy od częstotliwości brania go na ręce, masowania, przytulania, zabaw. Informacja sensoryczna dotykowa wpływa na rozwój narządów zmysłu, wrażeń czuciowych, reakcji ruchowych, umiejętności sensoryczno-motorycznych, praksji oraz na rozwój wzroku i słuchu. Artykuł opisuje wpływ i znaczenie masażu we wczesnym wspomaganiu i prawidłowym rozwoju dziecka.

DIAGNOSTYKA

Trudności w diagnostyce i rehabilitacji zawrotów głowy oraz zaburzeń układu równowagi u dzieci

Zawroty głowy oraz zaburzenia układu równowagi u dzieci powinny być zawsze sygnałem alarmowym dla rodziców i lekarzy rodzinnych. Szacuje się, że dolegliwości te występują u około 8-18% dzieci i młodzieży. Najczęściej stwierdza się zaburzenia pochodzenia ośrodkowego. Dolegliwości te mają zazwyczaj charakter dynamiczny i są mocno uciążliwe, gdyż uniemożliwiają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie wśród rówieśników. Diagnostyka i leczenie zaburzeń układu równowagi są szczególnie trudne u małych pacjentów. Głównym tego powodem jest fakt, że pojęcie „zawrotu głowy” nie jest jednoznaczne. W związku z tym pacjentom, a zwłaszcza młodszym dzieciom, trudno jest scharakteryzować swoje dolegliwości. W wielu przypadkach leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych efektów. Dlatego też istotne jest wprowadzenie specjalistycznej rehabilitacji, która poprawi efekty terapii. Obecnie istnieje kilka możliwości stworzenia programów terapeutycznych, które będą ciekawą i atrakcyjną formą zajęć dla dzieci.

CIEKAWOSTKI

Artyści nie w pełni sprawni – sztuka kompensacji

Nie ma wielkiego umysłu bez domieszki szaleństwa (Nullum magnum ingenium sine mixtra dementiae) – pewien aspekt niepełnosprawności może okazać się ważnym czynnikiem mobilizującym w twórczości niektórych artystów, a nawet osób niemających nigdy wcześniej styczności ze sztuką.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij