Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2014
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2014

Tematyka numeru: rehabilitacja w ginekologii. W wydaniu: wybrane metody fizjoterapeutyczne w leczeniu dysfunkcji mięśni miednicy u kobiet, masaż w zespole bolesnej miesiączki, terapia zaburzeń funkcjonalnych aparatu ruchu w leczeniu niepłodności kobiet. Polecamy: diagnostyka i leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet oraz profilaktyka przeciwobrzękowa po operacyjnym usunięciu raka piersi.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

VADEMECUM FIZJOTERAPEUTY

Ćwiczenia rozluźniające w zespole bolesnej miesiączki

Wprzebiegu zespołu bolesnej miesiączki celami zabiegów fizjoterapeutycznych są wspomaganie leczenia medycznego, łagodzenie dolegliwości, likwidacja dyskomfortu psychofizycznego oraz osiagniecie bezbolesnego krwawienia.

REHABILITACJA W GINEKOLOGII

Kompleksowe leczenie schorzeń uroginekologicznych. Znaczenie fizjoterapii

Schorzenia uroginekologiczne są częstym problemem kobiet dojrzałych i starszych. Efektywna pomoc jest możliwa dopiero poustaleniu dokładnego, właściwego rozpoznania, najczęściej przez specjalizującego się wuroginekologii ginekologa lub urologa. Nowoczesne leczenie obejmuje fizjoterapie, farmakoterapie zuwzględnieniem hormonalnej terapii zastępczej oraz postępowanie operacyjne, a także zmianę przyzwyczajeń ipsychoterapie, zatem powinno odbywać się zespołowo. Fizjoterapia jest często niedocenianym, a nieodłącznym elementem postępowania, które wmniej zaawansowanych przypadkach możne doprowadzić dopełnego wyleczenia pacjentki lub przynajmniej doznacznej poprawy. Wbardziej zaawansowanych stadiach choroby konieczne bywają leczenie operacyjne lub zabiegi inwazyjne uzupełnione fizjoterapia już odokresu rekonwalescencji.

Terapia zaburzeń funkcjonalnych aparatu ruchu w leczeniu niepłodności kobiet

Praca prezentuje formę terapii mającej nacelu usuniecie funkcjonalnych zaburzeń wukładzie mięśniowo-szkieletowym w obrębie miednicy i kręgosłupa lędźwiowego. Stosowanie opisanych technik i ćwiczeń możne mieć wpływ naleczenie funkcjonalnej niepłodności kobiet.

Wybrane metody fizjoterapeutyczne w leczeniu dysfunkcji miesni miednicy ukobiet

Dysfunkcje mięśni dna miednicy związane są ze wzmożonym ich napięciem bądź nadmiernym osłabieniem. Najczęstszymi objawami tegoż stanu mogą być: tzw. zespół skurczu mięśni dna miednicy (Spastic Pelvic Floor Syndrom), u kobiet wulwodynia (ból sromu), naglące nietrzymanie moczu, przewlekłe parcia, nawrotowe zapalenia układu moczowego lub pochwy. Wsytuacji obniżonego napięcia mięśni i utrzymujących się przewlekle zespołów bólowych jedna zzalecanych form leczenia, oprócz leczenia farmakologicznego, sązabiegi fizjoterapeutyczne oraz terapia manualna. Wpracy przedstawiono założenia teoretyczne i uwagi praktyczne dotyczące wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych wleczeniu dysfunkcji mięśni dna miednicy.

MASAŻ I ODNOWA BIOLOGICZNA

Masaż w zespole bolesnej miesiączki

W artykule przedstawiono metodykę zabiegu masażu wprzebiegu zespołu bolesnej miesiączki. Dużą wagę przywiązano do prowadzenia własciwej dokumentacji medycznej.

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka il eczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Wysiłkowe nietrzymanie moczu WNM) to dolegliwość, która z powodzeniem może podlegać terapii w ramach praktyki fizjoterapeutycznej. Ze względu na fakt,że przyczyna WNM jest m.in. obniżenie napięcia mięśni dna miednicy, jedna z form terapii zachowawczej są tzw. ćwiczenia Kegla. Wocenie stanu mięśni dna miednicy oraz planowaniu iprowadzeniu właściwego treningu stosowany jest m.in. biofeedback przy użyciu EMG.

REHABILITACJA W PEDIATRII

Metoda ruchu rozwijającego w leczeniu dzieci z zespołem Downa – opis przypadku

By zdobyć gotowość do celowego działania oraz umiejętności przydatne w życiu, dzieci z zespołem Downa wymagają od pierwszych chwil życia ciągłych bodźców z zewnątrz. Ogólny poziom rozwoju tych dzieci zależy nie tylko od warunków ich życia i wychowania, ale również od jakości i rodzaju metod leczenia.

GABINET FIZJOTERAPEUTY

Profilaktyka przeciwobrzękowa po operacyjnym usunięciu raka piersi – zalecenia praktyczne

Wszelkie patologie w obrębie naczyń układu chłonnego mogą przyczyniać się do wystąpienia obrzęku limfatycznego, charakterystycznej postaci obrzmienia tkanek. Obrzęk limfatyczny powszechnie występuje jako odpowiedz organizmu na działanie rożnych czynników upośledzających funkcje układu limfatycznego.

Modelowanie wartością kata Q u kobiet z koślawością stawu kolanowego z zastosowaniem aplikacji Kinesio Taping

Wartość kąta Q pozwala ocenić stopień pociągania rzepki przez mechanizmy wyprostne stawu kolanowego iwięzadło rzepki. Nawet subtelne zmiany w stawie rzepkowo-udowym mogą znacznie wpływać na funkcje kończyn dolnych. W związku z tym podczas terapii należy dążyć do osiągnięcia prawidłowego ślizgu, rotacji, nachylenia oraz utrzymania rzepki nabloczku kości udowej podczas pełnego ruchu stawu kolanowego. Jedna zmetod wspomagających leczenie, która prezentuje szerokie spektrum możliwości w rożnych dolegliwościach stawu kolanowego, jest Kinesio Taping (KT). Celem badan jest określenie wpływu aplikacji KT na wartość kata Q w koślawości stawu kolanowego u kobiet.

Postawa ciała oraz ból pleców w przebiegu osteoporozy

W pracy przedstawiono przykładowe ćwiczenia zwykorzystaniem poduszek sensomotorycznych, które maja za zadanie wzmocnienie mięśni tułowia i kończyn, złagodzenie bólu pleców oraz poprawę postawy ciała chorych na osteoporozę.

Wpływ charakteru pracy na dolegliwości bólowe kręgosłupa – analiza pacjentów z Ośrodka Rehabilitacji AKSON

Celem pracy jest chęć wykazania, czy istnieje zależność pomiędzy charakterem pracy a występowaniem dolegliwości bólowych kręgosłupa, zarówno w kontekście pracy statycznej (umysłowej), jak również dynamicznej (fizycznej). Przedmiotem badan były kartoteki chorych leczonych w Ośrodku Rehabilitacji AKSON wRaciborzu. Materiał obejmował 324 mężczyzn oraz 342 kobiety. Wiek badanych wynosił od18do88lat. Wanalizowanej populacji przeważali pracownicy wykonujący prace fizyczna stojąca (318 osób)nad umysłowa siedząca (141 osób). Wyróżniono również grupę wykonującą prace mieszana (199 osób). Badania zostały przeprowadzone w 2013 r.wRaciborzu. Zbadan przeprowadzonych przez autorów wynika, ze 81,7%badanych pracujących fizycznie maproblemy z dolegliwościami odcinka L/S kręgosłupa. Osoby pracujące w pozycji siedzącej odznaczają się dolegliwościami w obrębie odcinka szyjnego (54,8%). Grupa badanych odznaczających się praca ocharakterze mieszanym jest narażona na dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa (44,2%) iodcinka szyjnego (42,2%). Nie są to jednak tak duże odchylenia od fizjologii jak wprzypadku osób pracujących fizycznie.

Ortezy ortopedyczne stawu łokciowego

Zaopatrzenie ortopedyczne stawu łokciowego powinno stanowić element stabilizujący staw w pozycjach skrajnego ustawienia części kostnych względem siebie oraz ochraniać go przed srodowiskiem zewnętrznym.

PORADY, PRAWO, ZARZĄDZANIE

Medical Fitness – wybór odpowiedniej sali i sprzętu

Przygotowanie sali do zajęć Medical Fitness jest bardzo ważnym elementem realizacji ćwiczeń. Sprzęt wykorzystywany w trakcie ćwiczeń powinien charakteryzować się najwyższa jakością gwarantującą bezpieczeństwo uczestników, jak również szerokim zastosowaniem oraz prostota użycia pozwalającą na udział mniej zaawansowanym ćwiczącym.

Fizjoterapeuta w polskim systemie prawa

W Polsce regulacje prawne dotyczące zawodu fizjoterapeuty są nieaktualne. Toczy się ożywiona dyskusja na temat wprowadzenia ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Brak precyzyjnych przepisów nie zapewnia bezpiecznego i skutecznego wykonywania tego zawodu. Artykuł przedstawia obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawodu fizjoterapeuty.

Farmakoterapia w procesie rehabilitacji

Wiedza o lekach przyjmowanych przez pacjenta oraz ich możliwy wpływ na proces rehabilitacji jest jednym z elementów planowania efektywnej terapii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych środków farmakologicznych, które w znacznym stopniu wpływają najakość i efektywność procesu usprawniania. Wyodrębnione zostały środki często stosowane w leczeniu choroby podstawowej oraz chorób współistniejących.

KALENDARIUM

Kalendarium kursów i konferencji dla fizjoterapeutów


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij