Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5-6/2021
Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 5-6/2021

Szanowni Państwo,

Tematami przewodnimi, którymi chcielibyśmy Państwa zainteresować w bieżącym, łączonym numerze naszego czasopisma są zarówno rehabilitacja ginekologiczna, jak i możliwości związane z zastosowaniem komórek macierzystych w ortopedii, traktując jednak to zagadnienie jako wprowadzenie i raczej zachętę do przyszłych publikacji. Przypomnienie rehabilitacji układu moczowo-płciowego wpisuje się zaś we współczesne potrzeby środowiska fizjoterapeutów oraz pacjentów z rosnącą ciągle świadomością dotyczącą konieczności wczesnej i skutecznej fizjoterapii. Wydaje się więc, że poruszony w naszym czasopiśmie temat, mający także wymiar społeczny i ekonomiczny związany ze starzeniem się społeczeństwa, wpisze się w podjęte próby ujednolicenia postępowania obejmującego przed- i pooperacyjną fizjoterapię w schorzeniach układu moczowo-płciowego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z zarówno z pracą dotyczącą postępowania terapeutycznego w dyspareunii poporodowej, możliwości terapeutycznych w zaburzeniach funkcji seksualnych czy zastosowania komórek macierzystych związanego z odnową i regeneracją tkanki chrzęstnej, jak i komentarzem eksperckim. Polecam Państwu także artykuły zamieszczane cyklicznie w naszym czasopiśmie poruszające tematy szeroko rozumianych korzyści związanych z zastosowania wibroterapii, w tym w zaburzeniach neurologicznych, oraz prace poświęcone: terapii związanej z „dotykiem”, aromatoterapii, treningowi zdrowotnemu u osób starszych, rehabilitacji kardiologicznej po zawale serca i pulmonologicznej po zakażeniu koronawirusem, jak również fizjoterapii stosowanej po artroplastyce stawu ramiennego, przy schorzeniu zwanym szyją smartfonową czy też pooperacyjnemu postępowaniu fizjoterapeutycznemu po usunięciu oponiaków.

Życząc miłej lektury.

Z wyrazami szacunku

Jan Szczegielniak

Komentarz ekspercki

Poporodowy ból w obrębie miednicy - najczęstsze przyczyny i możliwości terapeutyczne

TEMAT NUMERU

Zaburzenia funkcji seksualnych i wspomaganie płodności kobiet - możliwości fizjoterapeutyczne

W ostatnich latach zdecydowanie wzrosło znaczenie fizjoterapii uroginekologicznej, która dotyczy zaburzeń funkcji seksualnej. Największą skuteczność ma praca z pacjentkami w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych, ponieważ problem jest wielopłaszczyznowy i dotyczy czynników biologicznych, somatycznych i psychospołecznych. Celem artykułu jest opisanie w szerszy sposób zarówno zaleceń dla pacjenta (autoterapia) w warunkach domowych, jak i tych dotyczących modyfikacji aktywności dnia codziennego, a także czynności, które mogą ułatwić penetrację.

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

RSQ Motion – rewolucja w rehabilitacji

To certyfikowany wyrób medyczny, oparty o czujniki inercyjne, który niebawem zostanie opatentowany. Innowacyjność RSQ Motion pozwala na obiektywizację ćwiczeń i precyzyjną analizę postępów w trakcie rehabilitacji.

WIEDZA W PRAKTYCE

Dyspareunia poporodowa - postępowanie terapeutyczne - opis przypadku

Dyspareunia poporodowa dotyka od 21,2% do 62,5% populacji kobiet. Jest to problem rzadko zgłaszany specjalistom różnych dziedzin, przez to zaniedbany i generujący konsekwencje zdrowotne i psychologiczne.

Wibroterapia neurologiczna - definicja i korzyści ze stosowania wibroterapii w zaburzeniach neurologicznych

Wibroterapia neurologiczna opisuje zastosowanie terapeutycznych wibracji jako formy fizykoterapii zaburzeń o podłożu neurologicznym, w tym: bólu, spastyczności, zaburzeń nastroju i funkcji poznawczych. W niniejszym artykule dokonano krótkiego przeglądu wiedzy w tym obszarze.

Rehabilitacja kardiologiczna u pacjenta po zawale serca - etap szpitalny

Rehabilitacja po zawale serca jest jednym z istotnych (niestety często niedocenianych) elementów całego procesu terapeutycznego. Niezależnie od metody leczenia ostrej fazy zawału powinna rozpoczynać się jak najszybciej po wyeliminowaniu przeciwwskazań i stabilizacji stanu klinicznego pacjenta. Początkowo rehabilitacja jest prowadzona na sali intensywnej opieki kardiologicznej, a następnie kontynuowana do końca hospitalizacji na oddziale kardiologicznym. Warto podkreślić, że powinna być prowadzona przez całe życie chorego. Intensywność rehabilitacji na każdym etapie jest indywidualnie dostosowana do stanu klinicznego pacjenta. Jej cel to jak najszybsze osiągnięcie przez chorego samodzielności i samowystarczalności w zakresie podstawowych czynności życiowych oraz zapobieganie powikłaniom unieruchomienia.

Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacyjnym usunięciu mnogich oponiaków wewnątrzkanałowych - opis przypadku

Oponiak to guz mózgu, który powstaje z komórek nabłonkowych pajęczynówki. U osób dorosłych oponiaki stanowią około 20% nowotworów mózgu. W większości przypadków oponiak stanowi nowotwór o łagodnym przebiegu. W artykule przedstawiono postępowanie fizjoterapeutyczne po operacyjnym usunięciu mnogich oponiaków wewnątrzkanałowych wraz z opisem przypadku 45-letniej pacjentki.

Znaczenie fizjoterapii w kompleksowym leczeniu pacjentów z COVID-19

Od 2020 roku świat walczy z nowym wyzwaniem, jakim jest pandemia wywołana śmiertelnie groźnym koronawirusem. Nadal nie znaleziono skutecznego lekarstwa i tylko kompleksowa terapia ratuje ludzi przed ciężkim przebiegiem choroby i śmiercią z powodu COVID- 19. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie bardzo istotnej roli fizjoterapii w leczeniu pacjentów z koronawirusem. Niezależnie od ciężkości przebiegu choroby i wieku pacjenta niezbędna jest rehabilitacja. Ogranicza powikłania ze strony wszystkich układów i narządów oraz ma znaczący, pozytywny wpływ na powrót pacjentów do funkcjonowania fizycznego i psychicznego.

WARTO WIEDZIEĆ

Koherencja w praktyce

Celem artykułu jest porównanie jakości wrażeń taktylnych i haptycznych oraz jakości terapii podczas koncentracji terapeuty na analizie intelektualnej w stosunku do stanu koherencji serca i mózgu.

TEMAT NUMERU

Zastosowanie komórek macierzystych w ortopedii - odnowienie i regeneracja na przykładzie tkanki chrzęstnej

Komórki macierzyste posiadają możliwość wykształcania różnych rodzajów tkanek oraz zdolność do samoodnawiania się. Ze względu na swoje właściwości pomagają w odbudowie uszkodzonych lub chorych tkanek – przede wszystkim kostnych i chrzęstnych. Celem artykułu jest omówienie zastosowania komórek macierzystych w ortopedii na przykładzie odnowienia i regeneracji tkanki chrzęstnej.

KARTA

Karta diagnostyczna: Zastosowanie komórek macierzystych w ortopedii

WIEDZA W PRAKTYCE

Wibroterapia - mechanizmy odpowiadające za działanie terapeutyczne. Korzyści z wykorzystywania urządzeń wibroterapeutycznych przez fizjoterapeutów

Coraz częściej w rehabilitacji, fizjoprofilaktyce czy w zwiększaniu wydolności sportowej stosuje się wibroterapię, która uśmierza ból, poprawia krążenie, metabolizm i funkcje układu oddechowego, mięśniowo-szkieletowego oraz nerwowego. W niniejszym artykule opisano mechanizmy odpowiadające za terapeutyczne efekty wibracji, a także zwrócono uwagę na korzyści ze stosowania urządzeń wibroterapeutycznych w praktyce fizjoterapeutycznej: zwiększanie oferty terapeutycznej oraz obsługiwanie większej liczby pacjentów w tym samym czasie dzięki wibracyjnej rozgrzewce, regeneracji lub terapii właściwej.

Wytyczne fizjoterapii w przypadku całkowitej anatomicznej artroplastyki stawu ramiennego

Celem pracy jest przedstawienie wytycznych fizjoterapii w przypadku całkowitej anatomicznej artroplastyki stawu ramiennego na podstawie przeglądu literatury. We wstępie opisano charakterystykę dostępnych na rynku endoprotez. Następnie wyróżniono wskazania do przeprowadzenia operacji, a także warunki wyłączające pacjenta z zabiegu. Wskazano na najważniejsze powikłania, które mogą wystąpić po artroplastyce, a także charakterystyczne objawy mogące sugerować fizjoterapeucie skierowanie pacjenta na konsultację lekarską. Ponadto opisano wytyczne fizjoterapii ze szczegółowym podziałem na etapy rehabilitacji. Na końcu przedstawiono zabiegi fizykalne, które można zastosować po artroplastyce stawu ramiennego.

Rehabilitacja kardiologiczna u pacjenta po zawale serca - etap poszpitalny

Rehabilitacja u pacjentów po zawale serca jest jednym z istotnych elementów całego procesu terapeutycznego. Powinna rozpoczynać się jak najszybciej po uzyskaniu stabilizacji stanu klinicznego pacjenta i ustąpieniu przeciwwskazań i powinna być kontynuowana przez całe życie chorego. Powinna stanowić stały element prozdrowotnego stylu życia. Niestety z każdym rokiem, który upływa od wystąpienia zawału, zmniejsza się liczba pacjentów kontynuujących rehabilitację.

Szyja smartfonowa jako problem XXI wieku

Szyja smartfonowa jest problemem XXI wieku i dotyczy osób, które w nieprawidłowy sposób korzystają z urządzeń elektronicznych, co w efekcie może powodować stałe przeciążenia w narządzie ruchu. Przedstawiony zespół przeciążeniowy powoduje różne dolegliwości bólowe, które dzięki dobrze dobranej terapii mogą zostać zniwelowane.

WARTO WIEDZIEĆ

Wpływ treningu zdrowotnego na ryzyko upadków u kobiet powyżej 65. roku życia

U kobiet starszych wraz z wiekiem coraz większym problemem stają się zaburzenia równowagi, a co za tym idzie ‒ liczba upadków drastycznie się zwiększa. Odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą przyczynić się do poprawy równowagi, a przez to do zmniejszenia ryzyka upadków u osób w podeszłym wieku. Praca miała na celu ocenę, czy autorski trzytygodniowy trening zdrowotny może poprawić równowagę i wpłynąć na zmniejszenie ryzyka upadków u kobiet powyżej 65. roku życia.

Wykorzystanie fizykoterapii oraz urządzeń w celu usuwania zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

Zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych u większości chorych jest spowodowane infekcjami dróg oddechowych. Trudności z odkrztuszaniem w niektórych wypadkach mogą być jednym z objawów ciężkich chorób. Obok ćwiczeń oddechowych, nauki efektywnego kaszlu, drenażu ułożeniowego, oklepywania i masażu klatki piersiowej zaleca się także wykorzystanie urządzeń wspomagających ewakuację wydzieliny. W artykule zaprezentowano przegląd urządzeń do higieny drzewa oskrzelowego.

Aromaterapia w rehabilitacji narządów ruchu - cz.III

W trzeciej części z cyklu artykułów dotyczących aromaterapii autorzy omawiają wybrane olejki i ich wykorzystanie w podstawowych dolegliwościach. Zostały także przedstawione mieszanki terapeutyczne olejków eterycznych wraz z zasadami ich tworzenia oraz z ich doborem w zależności od poszczególnych schorzeń. Ponadto opisano zabiegi z wykorzystaniem mieszanek aromaterapeutycznych.

SŁOWNIK FIZJOTERAPEUTY

Słownik fizjoterapeuty


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij