X Konferencja naukowa z cyklu „Rola pielęgniarki w rehabilitacji” i 5 Śląskie Sympozjum Fizjoterapii Temat wiodący: Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta - partnerzy w działaniu

Lokalizacja:
Tarnowskie Góry
Data rozpoczęcia:
16.11.2018
Data zakończenia:
16.11.2018
Strona www:
www.awf.katowic...

Cel i tematyka konferencji:

propagowanie idei kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym problemów związanych z interdyscyplinarnością procesu opieki z uwzględnieniem wielu aspektów z zakresu leczenia, pielęgniarstwa i fizjoterapii w chorobach cywilizacyjnych.

Formuła konferencji zakłada referaty zaproszonych wykładowców.

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pracownicy GCR Repty:  50% we wszystkich terminach

Referenci zwolnieni z opłat (dotyczy pierwszego autora lub wygłaszającego pracę)

Organizatorzy nie przewidują wynagrodzeń dla prelegentów.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach,  materiały konferencyjne, serwis kawowy i lunch. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu. Wpłaty należy dokonywać na podany poniżej numer konta biura organizacyjnego konferencji z dopiskiem: imię nazwisko  „Konferencja Repty 2018”

Bieżące informacje dotyczące rejestracji, konferencji i bazy hotelowej zamieszczone są na stronie  www.repty.pl.

 

Biuro Organizacyjne Konferencji:

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

PKO Bank Polski SA o/Bytom 89 1020 2368 0000 2502 0254 3411

 

W tytule prosimy wpisać: Imię Nazwisko  - konferencja Repty 2018,

 

Rejestracja:  

konferencje@repty.pl

Chęć uczestnictwa należy przesłać na wypełnionym formularzu zgłoszenia  jako załącznik na powyższy adres.

Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na wskazane powyżej konto.

Termin składania zgłoszeń: 31-10-2018

Kontakt:

Sekretariat Działu Fizjoterapii SP ZOZ Repty

mail: df@repty.pl

tel. 32 390 14 60