Staw ramienny jest najelastyczniejszym stawem kulistym ludzkiego ciała. Jego ruchy w trzech różnych kierunkach uwarunkowane są głównie działaniem mięśni, natomiast struktura kostna ma na nie stosunkowo mały wpływ

Staw ramienny jest najelastyczniejszym stawem kulistym ludzkiego ciała. Jego ruchy w trzech różnych kierunkach uwarunkowane są głównie działaniem mięśni, natomiast struktura kostna ma na nie stosunkowo mały wpływ.

W oparciu o te przesłanki skonstruowano wspomagany komputerowo system badawczy i treningowy CTT IKARUS (BFMC GmbH, Niemcy). Aparatura zapewnia:
– pomiar zakresu ruchu w stawach ramiennych (równocześnie obu albo kolejno) w różnych płaszczyznach anatomicznych,
– pomiar siły muskulatury ramienia w dowolnej pozycji anatomicznej stawów ramiennych. Każdy specyficzny punkt pomiarowy jest dokładnie powtarzalny. Pozycja pomiaru może być utrwalona, a zmierzone wartości zachowane i wyświetlane w postaci diagramu radarowego („polar chart”/„radar chart”),
– prowadzenie specyficznego treningu sensomotorycznego stawów ramiennych w warunkach izometrycznych lub auksotonicznych. Ćwiczenia ukierunkowane są na wyrównywanie istniejących deficytów i zaburzeń równowagi mięśni, jak również na przywracanie i poprawę naturalnego zakresu ruchu i elastyczności stawu,
– wymianę informacji w sieci oraz przechowywanie danych..