Metoda LEONARDO (Chinesport, Włochy) opracowana została dla potrzeb programów rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji. Obejmuje ona duży zakres zróżnicowanych ćwiczeń, ukierunkowanych na trenowanie propriocepcji zarówno w obrębie kończyn, jak i całego ciała

Metoda LEONARDO (Chinesport, Włochy) opracowana została dla potrzeb programów rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji. Obejmuje ona duży zakres zróżnicowanych ćwiczeń, ukierunkowanych na trenowanie propriocepcji zarówno w obrębie kończyn, jak i całego ciała.

W zależności od potrzeb, płyta główna może być mocowana np. na sprężynach, walcach lub kulach magnetycznych i połączona z dodatkowym osprzętem, np. płytką z otworami lub z zestawem namagnetyzowanych pałeczek. Zastosowanie tego systemu, opartego na sprzężeniu zwrotnym, pozwala ocenić występujące u pacjenta zaburzenia propriocepcji, wzmacniać mechanizmy kompensacji ewentualnych ubytków i monitorować postęp rehabilitacji.