Na świecie wprowadzane są różne programy opieki okołoporodowej, które mają na celu kontrolowanie oraz uświadamianie problemów, jakie mogą wystąpić w okresie połogu.

Połóg to okres, który rozpoczyna się z chwilą urodzenia płodu, łożyska i błon płodowych. Trwa 6-8 tygodni. W tym czasie organizm wraca do swojego stanu sprzed ciąży i porodu. Goją się rany porodowe, rozpoczyna się laktogeneza. Kobieta zaczyna karmić piersią. Ponadto jajniki powoli wznawiają swoją czynność, co oznacza, że kobieta znów jest płodna. Są to naturalne procesy połogu.

Wyróżniamy 3 okresy połogu. Okres początkowy nazywany jest bezpośrednim, bo są to pierwsze 24 godziny po porodzie. Następny to tzw. wczesny połóg. Jest to pierwszy tydzień po porodzie. Ostatni okres to tzw. późny połóg, który obejmuje czas do 6 tygodni po porodzie.

Usprawnianie po porodzie przez cesarskie cięcie

Usprawnianie kobiet po porodzie różni się w zależności od rodzaju porodu i okresu połogu. Po porodzie przez cesarskie cięcie usprawnianie należy rozpocząć w 10-12 godzin po porodzie.

Przeczytaj cały artykuł tutaj