Urządzenie formetric 4D (DIERS International GmbH, Niemcy) to bezinwazyjny, bezkontaktowy i niewymagający ekspozycji na promieniowanie RTG system pomiarowy, umożliwiający szybką, statyczną i dynamiczną optyczną analizę postawy i kształtu kręgosłupa.

Urządzenie formetric 4D (DIERS International GmbH, Niemcy) to bezinwazyjny, bezkontaktowy i niewymagający ekspozycji na promieniowanie RTG system pomiarowy, umożliwiający szybką, statyczną i dynamiczną optyczną analizę postawy i kształtu kręgosłupa.

System testowano przez ponad 25 lat w różnych placówkach akademickich, by ostatecznie wypracować metodę dającą możliwości oceny licznych parametrów klinicznych z wyjątkowo dużą precyzją i systematycznie rozszerzać gamę aplikacji. Technologia 4D, rozwinięta we współpracy z wiodącymi europejskimi uniwersytetami i strzeżona patentem, pozwala na analizę funkcjonalną kręgosłupa, obręczy barkowej czy miednicznej podczas ruchu. Formetric 4D może znaleźć zastosowanie w wykrywaniu i/lub monitorowaniu skolioz i innych wad postawy, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, skrócenia kończyn, deformacji stóp (moduł pedograficzny) itd.