Jeśli pacjent potrzebuje ćwiczeń mających na celu przywrócenie stabilności posturalnej i równowagi, dobrym rozwiązaniem może być Gymplate© (Techno Concept SARL, Francja).

Gymplate© to łatwa w obsłudze modułowa platforma rehabilitacyjna wyposażona w czułe detektory siły/nacisku. Rejestrują one przesunięcia środka ciężkości ciała pacjenta, umożliwiając dokładną analizę równowagi. Modularność Gymplate© daje fizjoterapeucie możliwość zmiany warunków zarówno testowych, jak i treningowych, dzięki czemu może on wykryć, jak na stan równowagi wpływają poszczególne bodźce zmysłowe i dopasować do tego program spersonalizowanych ćwiczeń terapeutycznych z wizualnym i akustycznym sygnałem zwrotnym. Multisensoryczna informacja zwrotna daje pacjentowi wgląd w jakość uzyskiwanej przez niego równowagi, motywując go do dalszych postępów kontroli motorycznej.