Nowotwory kanału kręgowego ze względu na ich lokalizację dzieli się na wewnątrz- i zewnątrztwardówkowe. Wśród guzów wewnątrztwardówkowych wyróżnia się guzy wewnątrz- i zewnątrzrdzeniowe.

Najczęściej występujące guzy zewnątrz rdzeniowe to oponiaki i nerwiaki. Oponiaki są umiejscowione zwykle w odcinku piersiowym, na brzusznej lub brzuszno-bocznej powierzchni rdzenia. Są częstsze u kobiet. Nerwiaki mogą występować na całej długości kanału kręgowego. Wywodzą się z korzeni rdzeniowych i mogą wywoływać zespół korzeniowy. Guzom dysontogenetycznym może towarzyszyć nieprawidłowe owłosienie w linii środkowej nad kręgosłupem lub przetoka skórna.

Przeczytaj cały artykuł tutaj.