Niewątpliwie XXI wiek jest okresem, w którym medycyna ogólna coraz częściej wykorzystuje w celach terapeutycznych wybrane metody z zakresu medycyny fizykalnej.

Obecnie fizjoterapia relatywnie rzadko stanowi podstawową formę leczenia prowadzoną w formie monoterapii, natomiast zwykle traktowana jest jako forma leczenia uzupełniającego, w ramach którego podczas pracy z pacjentem najczęściej stosowanych jest wiele metod, takich jak: kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna, masaż itp., wykorzystujących terapeutyczne oddziaływanie różnych czynników fizycznych.

Przeczytaj cały artykuł tutaj