W każdej dyscyplinie sportowej występuje typowy, wielokrotnie powtarzany ruch i niezależnie od jego rodzaju wymaga pracy całego ciała.

Aktywność jednego łańcucha mięśniowego wymusza włączenie się w ruch pozostałych. Skoordynowane skrócenie jednych struktur i wydłużenie innych w obrębie kończyn dolnych i górnych oraz tułowia umożliwia niezbędną w ruchu stabilizację ciała, siłę i koordynację ruchową, zapewniając precyzję i płynność (1). W sporcie nie tylko poważne urazy wymagające interwencji chirurgicznej doprowadzą do spadku formy, mniejszej wydolności, osłabienia wyuczonych zdolności motorycznych.

Przeczytaj cały artykuł tutaj