Biomechanika obręczy barkowej opiera się na ruchach w stawach: mostkowo-obojczykowym, barkowo-obojczykowym oraz ramiennym, a także ruchach łopatki po klatce piersiowej.

Połączenie łopatki z żebrami, nazywane połączeniem żebrowo-łopatkowym, nie jest stawem, a jedynie dwiema powierzchniami ślizgowymi znajdującymi się między mięśniem zębatym przednim, żebrami, mięśniami międzyżebrowymi, łopatką oraz mięśniem podłopatkowym.

Przeczytaj cały artykuł tutaj