W ciągu całego życia około 70% populacji doświadcza bólu odcinka szyjnego kręgosłupa. Przy czym objawy wynikające z niestabilności szyjnej dotyczą głównie osób młodych oraz w średnim wieku i przede wszystkim kobiet.

Odcinek szyjny jest najbardziej ruchomym odcinkiem kręgosłupa – jest to możliwe dzięki prawidłowej budowie, funkcji i współpracy takich elementów, jak układy: kostno-stawowy, więzadłowy-torebkowy, mięśniowy i nerwowy. Ruchy w tym odcinku kręgosłupa szyjnego są sumą ruchów zachodzących we wszystkich stawach oraz krążkach międzykręgowych.

Przeczytaj cały artykuł tutaj

Zobacz film tutaj