Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) może być dla fizjoterapeuty pomocnym narzędziem służącym zarówno do oceny, jak i terapii mięśni głębokich, których zaburzona funkcja może być przyczyną NZBK.

Niespecyficzne zespoły bólowe kręgosłupa (NZBK) to ogólne pojęcie definiujące dolegliwości bólowe zlokalizowane w różnych odcinkach kręgosłupa, które nie są związane z poważną patologią i/lub nie mają specyficznej przyczyny ich występowania. NZBK najczęściej dotyczą odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa, choć również mogą występować w odcinku piersiowym. Ocenia się, że NZBK w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w populacji osób dorosłych pojawiają się u 15-20% osób rocznie, a 50-80% doświadcza co najmniej jednego epizodu dolegliwości w ciągu całego życia (1).

 

Przeczytaj cały artykuł tutaj