Farmakoterapia jest najczęściej stosowaną metodą leczenia, to zasadnicza część opieki medycznej oraz narzędzie, które powinno przynosić ulgę i leczyć, wspomagając inne terapie.

Ważne w procesie usprawniania pacjenta jest poznanie przez fizjoterapeutę skutków zażywania określonych leków, zarówno w leczeniu podstawowym i schorzeniach współistniejących, ich wpływu na możliwości wysiłkowe chorego oraz zbadanie sprawności pacjenta, zapoznanie się z ewentualnymi wskazaniami i przeciwskazania do zastosowania zabiegów fizykalnych.

Dlatego też zainteresowania współczesnej fizjoterapii powinny obejmować nie tylko możliwości zastosowania leków w wybranych zabiegach dotyczących procesu usprawniania pacjenta, ale także problemy farmakologii związane z interakcją środków farmakologicznych i zabiegów fizjoterapeutycznych, które opisywane są w tak niewielkim stopniu w literaturze przedmiotu.

 

Przeczytaj cały artykuł tutaj