Założenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej należy rozpocząć od wyboru i utworzenia jego formy organizacyjno-prawnej.

Zgodnie z art. 16 Ustawy o działalności leczniczej działalność ta także w zakresie rehabilitacji leczniczej jest działalnością gospodarczą regulowaną w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność lecznicza może być wykonywana m.in. przez podmioty lecznicze. Ze względu na profil/przedmiot działalności wśród podmiotów leczniczych można wyodrębnić zakłady rehabilitacji leczniczej (mogą być one samodzielne lub stanowić część wieloprofilowego podmiotu leczniczego). Zakładanie każdego podmiotu leczniczego w Polsce jest sformalizowane przez prawo. Zakładanie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej odbywa się według tych samych generalnych reguł, co każdego podmiotu leczniczego.

Przeczytaj cały artykuł tutaj