Zgodnie z zapisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jednostką organizacyjną samorządu, mającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF), którą tworzą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

W dniu 31 maja 2016 r. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty weszła w życie. W związku z czym:


•    Minister Zdrowia, zgodnie z art. 153 ustawy, zobowiązany jest powołać Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów, w skład którego wejdą reprezentanci wskazani przez organy stowarzyszeń ogólnopolskich zrzeszających fizjoterapeutów. Zadania Komitetu reguluje art. 153 ust. 3, pkt. 1-3;

•    w okresie od 30 maja do 30 listopada 2016 r. powinny odbyć się zgromadzenia wojewódzkie, w których będą uczestniczyć fizjoterapeuci zamieszkali na obszarze danego województwa, i zebrania rejonowe, w których będą uczestniczyć fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. W trakcie ww. posiedzeń należy dokonać wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Zasady przeprowadzania wyborów delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz liczbę tych delegatów z poszczególnych województw określi w tym wypadku Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów, a w przyszłości Krajowa Rada Fizjoterapeutów;

•    w terminie 60 dni od dnia zamknięcia ostatniego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego Minister Zdrowia zwołuje pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (KZF). Zatem KZF musi odbyć się w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 1 lutego 2017 r.;

...

Przeczytaj cały artykuł tutaj