Nowość: w każdym wydaniu „Rehabilitacji w Praktyce” linki do filmów obrazujących przedstawione w artykułach terapie!

Pobierz: Spis treści

Wybrane artykuły zostały rozszerzone o filmy obrazujące przedstawioną w tekście terapię. Teksty z dodatkowymi materiałami są oznaczone w Spisie treści odpowiednimi ikonografikami. Linki i kody QR odsyłające do filmów znajdują się przy wskazanych artykułach.